Nørholmegnens Samråd

KORT OM SAMRÅDET

Samrådet har til opgave at være paraply oprganisation på tværs af foreninger, udvalg, interessegrupper, mv. i vores lokalområde og dermed koordinere mellem disse og samle til årlige møder. Yderligere er Samrådet også kommunens kontaktpunkt ifht. tiltag der påvirker vores lokalområde.

Nørholmegnens Samråd og Nørholm og Omegns Borgerforeningen er samme bestyrelse og er begge del i ét sæt vedtægter. Som det er gældende for borgerforeningen, så dækker samrådet Nørholm skoledistrikt, dvs. fra Aalborg byskilt i Vest-Ålborg på Nørholmsvej samt hvor Nældevej ender ud mod Ny Nibevej, til at være nord for Ny Nibevej til og med Klitgård, men indbefatter ikke Nyrup.

Borgerforeningen er i sig selv en del af samrådet som alle andre foreninger i vores område.

Bestyrelsen forsøger at afholde mindst 2 årlige samrådsmøder.

Samrådet er ligeså også dem der forsøger at vedligeholder denne hjemmeside, samt udgivelse både i trykt medie eller som elektronisk udgivelse vores alle sammens “Borgernyt” – nyheder fra dig, til dig og til din nabo om vores alles lokalområde.

Vigtigst er måske at samrådet bistår med ansøgning og kontakter til evt. kommunen hvis der er projekter som den individuelle forening eller lignende har svært ved selv kunne udføre. 

Andre detaljer om bestyrelsen og vedtægter kan findes på siden om Nørholm og Omegns Borgerforening