Beskrivelse

Projektet med at få anlagt stier i og omkring Nørholm har været under opsejling længe. Hvordan skulle vi starte det op, hvor skulle vi begynde og var der andre steder vi kunne få inspiration og indspark til hvordan projektet skulle udformes.

Da vi havde fået sat de første spilleregler op og nedsat en lille arbejdsgruppe under Nørholm og Omegns Borgerforening (NoOB), så kunne “projektbeskrivelsen” udformes, ruterne blev udpeget og forsøgt gået, lodsejere spurgt og ansøgning til økonomisk støtte udformes og afsendes.

Efter at den økonomiske støtte var på plads, kunne selv projektet påbegyndes og ud fra regler for støtte var der også en deadline der skulle nås.

Der blev anlagt og anvist stier der måtte benyttes. Bord og bænkesæt blev fremstillet og skiltningen sat i trykken.

Ruterne

Ruterne i Nørholm er på offentlige og private veje og stier. Du er gæst på lodsejernes private ejendom. Lodsejerne har åbnet stierne for færdsel til fods. Stierne kan til dels være trampestier, derfor kan årstiden samt planternes vækst, påvirke stiernes fremkommelighed. Værn om planter og dyr! Stierne er markeret med pæle hvor stien skifter retning, stifarven er malet øverst på pælen. Ved stierne er der opsat bænke, hvor den medbragte madpakke, en kop kaffe eller en lille forfriskning kan nydes. – smid ikke affaldet, tag det med, når du forlader stedet! Alle stierne har udgangspunkt fra vejen til fjorden i Nørholm, lige efter Hanedamsvej nr.10. Der kan parkeres ved Idrætsforeningens klubhus Hanedamsvej nr. 2.

Færdsel på stierne er på eget ansvar!

Nyd den dejlige natur i Nørholm.

Link til pjece om stierne * Link til hjemmeside for stierne i og omkring Nørholm

Link til pjece om stierne i nabo-området St. Restrup