Sidens indhold

VELKOMMEN TILFLYTTERE

Med denne velkomstskrivelse ønsker vi at byde dig velkommen til lokalområdet. Det er vores håb, at du vil tage del i fællesskabet og at du føler dig velkommen.

Vi syntes, vi er vældig privilegerede ved at have høj himmel, store vidder og i det hele taget, at have horisont på dagligdagen både visuelt og menneskeligt.

Der er nogle ting du kan have glæde af at vide, hvis du lige er flyttet hertil, eller hvis du overvejer at gøre det.

Området og naturen

Lokaliteterne i området med sammenhængende bebyggelse omfatter Restrup Enge, Nørholm Skov, Nørholm, Mellemholm, Porsheden og Klitgård. Uanset hvor man bor, er der kort afstand til Aalborg og Nibe og rigtig mange benytter cyklen, som transportmiddel i dagligdagen.

I naturen omkring os findes der områder med skov, fjord-enge og opdyrket land. Det er muligt at bevæge sig rundt via de mange stier, uanset om man vil en tur til fjorden eller ud i det blå, så er der god stiadgang hertil. De fleste stier kan benyttes til hest, på gå-ben eller måske en mountainbike.

Hele området er meget benyttet af motionscyklister, både lokale og folk fra Aalborg, Frejlev og Nibe-egnen.

Dette skyldes sikkert at her er så smukt, ofte med udsyn over fjorden og med varieret bakkelandskab.

Området er også præget af landbruget med frodige og bølgende kornmarker og blomstrende raps i sommermånederne og vintersæd i efteråret.

Der er flere steder dyrehold med får og køer og rigtig mange har heste, enten opstaldet i et stutteri, eller på egen jord som privatperson.

Vores område er derfor også præget af hestefolket, man skal ikke gå mange hundrede meter for at kunne klappe en hest på mulen.

Der er naturligvis også private hønsehold, geder og ænder mv. Dette giver autenticitet i landsbymiljøet og liv på de mindre jordlodder mellem boligerne.

Naboerne og alle os andre

Vi ligner nok hinanden, os der har boet her over tid og så jer, der ønsker at bo her sammen med os. Det er muligvis nærheden og overskuelighe-den, der tiltaler både jer og os.

Nogle steder bor vi side om side, men der er også beboelser i det åbne land. Uanset, er der alle steder basis for gode naboskaber.

Vi vil gerne komme hinanden ved og være til for hinanden. Der er aldrig langt til en hjælpende hånd, eller et godt råd. Du skal blot spørge dig for eller tage imod, hvis naboen inviterer til en hyggesnak, eller henvender sig af nysgerrighed.

Børnene finde hurtigt hinanden og de skal ikke være ret gamle, før de trygt kan færdes på egne hånd, rundt til besøg hos hinanden.

Skole, DUS og børnehave

Nørholm Skole er Aalborg Kommunes bedste (og en af de mindste) folkeskoler. Den ligger højt placeret med en fantastisk udsigt til skrænter og fjord. På skolen er en pasningsordning ( DUS) og desuden en børnehave for områdets 3-6 årige børn. At de også får en indholdsrig og lærerig dag, sørger de dygtige lærere og pædagoger for.

Der er også tilknyttet en ”Gårdskole” til Nørholm Skole. Her kan børn der har behov for en anden indlæringsform, få en praktisk anlagt undervisning i et trygt miljø.

Der findes flere muligheder for at få børn passet i kommunale dagplejetilbud eller i privat regi.

I lokalområdet er pasningstilbuddet meget lig den dagligdag, I selv har derhjemme.

Arbejde og erhverv

Mange fastboer har arbejde uden for området. Derfor kan man i ”myldretiden” godt opleve 2 – 3 biler på den samme vejstrækning, men også en del cyklister. Dem, der ikke selv transportere sig, tager bussen – rute 38, som stort set kører timesdrift hele dagen.

Der er heldigvis også en del lokale arbejdspladser og selvstændig erhvervsdrivende. Ikke mindst landbruget, men også andre erhverv, holder til i området.

Med opkobling på fibernet, som stort set dækker hele området, er der også skabt basis for en del hjemmearbejdspladser.

Emil.jpg

Foreningslivet

Som det er tilfældet i hele Danmark, er også vores område kendetegnet ved et særdeles rigt og aktivt foreningsliv. Blot for at nævne nogle af dem, kan man spille fodbold, badminton, krolf og golf, dyrke kajakroning, modelflyvning, detektorsøgning, ridning, zumba og sikkert meget mere.

Der ud over findes der en del lokalforeninger bl.a. hele 2 forsamlingshusforeninger, Borgerforeningen, Seniorforeningen, Gade / vejforeninger og Fattighusforening.

Det kan sagtens ske, at man som nytilkommen bliver inviteret med i foreningernes bestyrelsesarbejde, eller nogle udvalg mv. Det er en rigtig god måde, at skabe større kontaktflade på og så er det nyttigt for os alle, at der kommer friske pust og idéer ind i foreningsarbejdet. Man er selvfølgelig også velkommen til selv at opsøge foreningsarbejdet, hvis det presser sig på med en god idé eller en aktivitet.

Det er kendetegnende, at der året igennem er en del aktiviteter for både børn og voksne. Her kan nævnes børnedyreskue, drageflyvning, Sankt Hans bål, fredagsbar, fællesspisning og senest er en årlig ”Fjordfest” kommet på programmet.

Vi opfordre til at benytte de mange muligheder for at dyrke fællesskabet. Det giver sammen-hængskraft og mulighed for at skabe nye bekendtskaber.

Leder du efter bolig