Vedtægter

Nørholmegnens Samråd

Nørholmegnens Samråd er paraply organisation for alle lokalområdets foreninger, institutioner, udvalg og interessegrupper mv.

Samrådet er talerør over for myndighederne og kommunikation mellem kommune og lokalområdet foregår typisk via samrådet.

Nørholmegnens Samråd dækker Nørholm skoledistrikt, dvs. fra Aalborgs byskilt på Nørholmsvej til og med Klitgård, inkl. Nældevej, Mellemholmvej, Skelbækvej og Porsheden

Der afholdes mindst to samrådsmøder om året, hvor alle ovenfor nævnte gruppe bliver inviteret.

Samrådets daglige drift varetages af et forretningsudvalg bestående af minimum fire personer.

Samrådet driver og vedligeholder den lokale hjemmeside www.Borgernyt.dk. På hjemmesiden kan alle foreninger uploade kontaktoplysninger og beskrivelse af foreningen.

Også områdets virksomheder og erhvervsliv kan benytte hjemmesiden med kontaktoplysninger og en beskrivelse af virksomheden.
Sidst men ikke mindst er samrådet behjælpelige med ansøgning af kommunale puljemidler og vil ofte være medansøger til puljer og fonde mv.