Sikker skolesti i Nørholm

For over to år siden sendte borgerforeningen og samrådet en ansøgning afsted til Aalborg Kommune, om at få anlagt en sikker skolesti rundt om kirkegården i Nørholm. Vi fik hurtig tilsagn om at kommunen ville bevilge den nødvendige økonomi til en opgradering af den eksisterende trampesti, så en bedre og bredere cykel- og gangsti kunne blive etableret

Inden arbejdet kunne gå i gang skulle der dog først tegnes og projekteres, samt tages stilling til naboforhold, belysning og placering af stien, og også en dialog med provstiet i Aalborg Stift om den endelige placering var nødvendig.

Medarbejderne i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune har helt fra starten støttet godt op omkring projektet og takket være en flot indsats derfra, er det nu lykkes at få alle enderne til at nå sammen.

Anlægsarbejdet går i gang her i sommer og vi ser frem til at skolevejen bliver mere sikker at færdes på.