NoOBs generalforsamling 2022

Generalforsamling

Event details

  • Nørholm Borgerhus
  • 24/03/2022
  • 19:00 til 21:30
  • Nørholm og Omegns Borgerforening og Nørholmegnens Samråd

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
$0

Via MobilePay 78 886 – skriv "Samrådsmøde + [forening]" i kommentarfelt, eller betal kontant ved mødestart

Back to details
Thank you Kindly

NoOBs generalforsamling 2022

19:00 til 21:30
24/03/2022

000000

Nørholm og Omegns Borgerforening og Nørholmegnens Samråd

Organizer's other events

NoOBs generalforsamling 2022

19:00 til 21:30
24/03/2022

PRINT

Dato for generalforsamlingen for Nørholm og Omegns Borgerforening og Nørholmegnens Samråd er fastsat.

Sted: Nørholm Borgerhus

Vedtægter kan findes på: Hent vedtægter

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
1. Formandens beretning – herunder nyt fra udvalgene.
2. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
4. Valg af revisor.
5. Valg til deltagelse i permanente udvalg.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag (de skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsaml.).
8. Eventuelt.

Del indlægget:

Del på facebook
Del på mail