Nørholm Købmandshandel Ekstra-ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamling

Event details

  • 25/03/2019
  • 19:00 til 21:00
  • Købmandsforeningen i Nørholm

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
$0

Via MobilePay 78 886 – skriv "Samrådsmøde + [forening]" i kommentarfelt, eller betal kontant ved mødestart

Back to details
Thank you Kindly

Nørholm Købmandshandel Ekstra-ordinær Generalforsamling 2019

19:00 til 21:00
25/03/2019

000000

Købmandsforeningen i Nørholm

Organizer's other events

Nørholm Købmandshandel Ekstra-ordinær Generalforsamling 2019

19:00 til 21:00
25/03/2019

PRINT

Se oprindeligt opslag på FB: https://www.facebook.com/NorholmKobmandshandel/posts/556687791511725

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for Nørholm Købmandsforening

Købmanden er i alvorlige økonomiske vanskeligheder. På den baggrund blev der inviteret til et åbent bestyrelsesmøde 28/1 2019, hvor Købmandens bestyrelsen kort redegjorde for situationen.

Ud over bestyrelsen mødte 6 medlemmer op. Der blev diskuteret for og i mod en lukning af butikken, og der blev drøftet andre modeller for, hvordan man kan drive Købmandsbutik i Nørholm.

Baseret på fremmødet og aftenens drøftelser har bestyrelsen truffet beslutning om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling mandag den 25/3 kl. 19:00 i Nørholm Forsamlingshus på 1. sal.

Den siddende bestyrelse vil fremsætte forslag om at lukke butikken og afvikle foreningen.

Hvis købmanden skal kører videre, skal der nye kræfter og friske idéer til.

Derfor vil bestyrelsen træde tilbage, hvis der ikke er flertal for at lukke butikken.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal fremsendes til formanden på norholmkobmandshandel@gmail.com

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Orientering om Købmandens situation
3. Bestyrelsen foreslår at afvikle Nørholm Købmandsforening. Såfremt der ikke er opbakning til forslaget, træder bestyrelsen tilbage, og vi går videre til punkt 4.
4. Valg af ny bestyrelsen til Nørholm Købmandsforening
5. Indkomne forslag
6. Drøftelse af Kick-start, støttefest, nye løsninger for Købmanden

Se mere på FB: https://www.facebook.com/NorholmKobmandshandel

Del indlægget:

Del på facebook
Del på mail