Lokale tiltag

“Branddammen” på Hanedamsvej

Den tidligere branddam på Hanedamsvej er nu fjernet og arealet er ved at blive udjævnet. Arealet er et fælles område, der i princippet ejes af alle lodsejerne i Nørholm. Derfor er det også fællesskabet, der skal beslutte hvad arealet skal bruges til i fremtiden.
Borgerforeningen vil gerne være koordinerende på den proces, der skal være omkring udviklingen på arealet. Vi modtager derfor meget gerne begrundede forslag til anvendelse af arealet.
Send dit forslag til noerholmborgerforening@gmail.com mærket ”Branddam”
Efter en høringsperiode på et par måneder, vil borgerforeningen i starten af 2019, indkalde til et borgermøde om arealets fremtid.

Ildsjæle søges

Desværre er Aalborg Kommunes prioritering af landdistrikterne meget lidt synlige i det netop vedtagne budget for 2019. Lokalt har der i mange år været ønske om en
etablering af cykelsti på hele Nørholmsvej, men dette ønske indgår ikke i kommunens prioritering for de kommende år.
Skal vi gøre noget aktivt for at få sat en cykelsti på den politiske dagsorden?

Kunst til landsbyerne

Er der behov for / ønske om synlig kunst i vores landsbymiljø? Hvis der er nogen der har tanker herom, eller som gerne vil indgå i en projektgruppe herom, er det slet ikke urealistisk, at det kan lade sig gøre. Der er mulighed for at søge økonomi til etablering af kunst i landsbyerne, idet der hvert år afsættes en pulje hertil i det kommunale budget.
Det kan også være et helt tredje projekt som har din bevågenhed, men uanset er du meget velkommen til at melde dig som ildsjæl, hvis du vil være med til at præge udviklingen i lokalområdet.
Du kan også her sende en mail til noerholmborgerforening@gmail.com mærket ”Ildsjæle”

Opholds- og informations platform på Bavnshøj

Borgerforeningens bestyrelse har udarbejdet et projekt, som der aktuelt søges fondsmidler til.

Projektets idé

Den overordnede idé og vision er at skabe en aktiv og brugervenlig opholds- og informationsplads, hvor kendskabet til Limfjordslandets natur og tilblivelse formidles. Desuden med informationer om lokalområdets cykelruter, vandreruter, ride-ruter, historisk byvandring i landsbyen Nørholm.

Pladsen er fysisk placeret i tilknytning til Fjordcykelrute 23 og der er fra pladsen et unikt 180 graders udsyn over Limfjorden fra Lindholm og ”Fruens Holm” i øst hen over Gjøl Bredning og Øland i vest. Man kan visuelt se og lære om, hvordan Limfjorden bugter sig og danner bredninger i landskabet. Denne del af Limfjorden, er også kendt gennem Hans Kirks roman Fiskerne.

Shelters og bålhytte skal give mulighed for overnatning for cykel- og vandreturisme i fjordlandet. Desuden skal indvendige vægge/tagflader tjene som informations- og oplysningsflader.

Visioner er også at skabe en platform for forskelligartede aktiviteter for lokalområdets beboer.