Kort om foreningen

Foreningen har mange forskellige aktiviteter.
Det frivillige arbejde i foreningen er, at hjælpe ved arrangementerne.

Bestyrelse

Bestyrelsespost Person Kontaktoplysninger
Formand Bodil Andersen Mobil: 23 37 52 86

bodiliskoven@gmail.com

Næstformand Birtha Christensen Mobil: 22 78 14 65

birtha.c@stofanet.dk

Kasserer (regnskab) Eva Østergaard Mobil: 20 66 04 10

evaogkristen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem – Sekretær Henning Randrup Mobil: 30 27 14 11

hrandrup@live.dk

Kontakt

Ved henvendelse til hele bestyrelsen bedes sendes en mail til: bodiliskoven@gmail.com

 

Indmelding i foreningen kan foretages fra følgende link