Kort om foreningen

En tekst om foreningen og hvad vi laver.

Bestyrelse

Bestyrelsespost

Person

Kontaktoplysninger

Formand

Ole

Mobil: ??

Næstformand

??

Mobil: ??

Kasserer (regnskab)

??

Mobil: ??

Bestyrelsesmedlem – Sekretær

??

Mobil: ??

Bestyrelsesmedlem – Pedel

??

Mobil: ??

Suppleant

??

Mobil: ??

Kontakt

Ved henvendelse til hele bestyrelsen bedes sendes en mail til: ??

Dataansvarlig ift. persondataforordningen: ?? (Formand) og kan kontaktes på mobil ??.

Medlemskab/Kontingent

Ved seneste generalforsamling er følgende kontingentsatser blevet godkendt:

Medlemskabstype

Betaling per år

Medlemskab

??,- DKK/år

   

Indmelding i foreningen kan foretages fra følgende link

Vedtægter (seneste)

Tryk på dette link til vedtægter for at hente seneste vedtægter i PDF-udgave for foreningen.