Generalforsamling 2019

Generalforsamling

Detaljer om eventet

  • februar 25, 2019
  • mandag, 7PM to 9PM

Kontakt ansvarlig

1 2 3 4

Book your tickets

Tak you Kindly

Generalforsamling 2019

mandag, 7PM to 9PM
februar 25, 2019

000000

Nørholm og Omegns Borgerforening og Nørholmegnens Samråd

Organizer's other events

Generalforsamling 2019

mandag, 7PM to 9PM
februar 25, 2019

PRINT

Generalforsamling i Borgerforeningen og Nørholm-egnens Samråd

Mandag d. 25. februar kl. 19.30 afholdes der ordinær generalforsamling.

Vi har lånt Sognesalen, Nørholm Bygade 46 A til formålet og alle fra Nørholmegnen er meget velkommen. Det er dog kun medlemmer der har betalt kontingent, der har stemmeret ved generalforsamlingen.

Undervejs vil der blive serveret en forfriskning og en kop kaffe mv.

På generalforsamlingen kan du få indblik i, hvad bestyrelsen har arbejdet med i det forgangne år. Du kan også høre lidt om vores repræsentation i ”LAK” – Landsbyerne i Aalborg Kommune . Det er også muligt at komme med forslag til, hvad du kunne tænke dig bestyrelsen har fokus på fremover.

Inden den formelle del, vil borgerforeningens nye hjemmeside blive præsenteret og vi vil fortælle lidt om baggrunden for sidens indhold.

Dagsorden

  1. Formandens beretning – herunder nyt fra udvalgene.
  2. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
  3. Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.

På valg er Brian Dybsø og Morten Cramer. (Begge modtager genvalg)

Der skal vælges en ny suppleant da nuværende er fraflyttet området.

  1. Valg af revisorer.
  2. Valg til deltagelse i permanente udvalg. (evt. valg til grønt udvalg – fællesarealer)
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag (de skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  5. Eventuelt: Under punktet er der plads til udveksling af ideer og tanker om nye tiltag i lokalområdet.

Medlemmer der har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan indsende forslaget på mail til noerholmborgerforening@gmail.dk

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.